Lange Marktstraat Leeuwarden blijft langer dicht

15 apr 2016 - 16:51

Een gedeelte van de Lange Marktstraat in het centrum van Leeuwarden in nog steeds afgesloten voor al het verkeer. Gevelplaten kunnen van de Avérotoren afvallen. Zo’n 30 platen zitten niet goed vast. Eigenlijk zou de weg vandaag weer open gaan. Maar het werk aan het gebouw is stilgelegd door het natte weer.

De gemeente denkt dat de weg morgenmiddag weer gebruikt kan worden. Het gaat om het stuk van de Lange Markstraat tussen de rotonde met de Sophialaan en de rotonde met de Oude Veemarkt.

Gevaarlijke situaties

De afsluiting van de Lange Marktstraat zorgt wel voor gevaarlijke situaties. Automobilisten maken gebruik van het busstation om zo op de Snekertrekweg of het Stationsplein uit te komen. Maar hier lopen ook mensen die met de bus willen. Het is dan ook verboden om gebruik te maken van deze sluiproute op straffe van 140 euro boete, waarschuwt de politie.

Broedende valk

Het was al bekend dat de bevestiging van de gevelplaten slecht was. Bij een eerdere inspectie begin dit jaar was dat al aan het licht gekomen. Omdat er boven op de toren een beschermde slechtvalk zat te broeden, mocht er niet doorgewerkt worden in verband met de Flora- en Faunawet.

Het was de bedoeling de platen na het broedseizoen aan te pakken. De aannemer vindt echter dat er een acuut gevaar is. Achmea heeft daarom een ontheffing aangevraagd van de Flora- en Faunawet.

(Advertentie)
(Advertentie)