Blue energy komt steeds dichterbij

14 apr 2016 - 08:16

De grootschalige opwekking van energie uit de reactie van zout en zoet water op de Afsluitdijk, komt steeds dichterbij. Het bedrijf Redstack dat bij Breezanddijk een proefinstallatie heeft, krijgt het proces steeds beter onder controle. Zo gaan de membranen die de energie opwekken nu veel langer mee dan voorheen. Eerder draaide de installatie maar zo'n vijf dagen op dezelfde membranen, door onder andere vervuiling en aangroei van pokken. Nu draait de installatie al een jaar op dezelfde membranen.

"Het proces werkt"

Twee jaar geleden is begonnen met het onderzoek. In die tijd hebben de onderzoekers veel meer greep gekregen op het volledige proces. Zo wordt er nu al stroom opgewekt. Dat is lang niet voldoende om in de eigen energiebehoefte te voorzien, zo zegt Simon Grasman van Redstack, maar het geeft wel aan dat het proces werkt.

Groot onderzoek

De komende tijd wordt begonnen met een groot onderzoek naar het effect van de installatie op de omgeving. Zo moet duidelijk worden of het lozen van zoet water in de Waddenzee gevolgen heeft. Ook wordt onderzocht hoe kan worden voorkomen dat visjes of andere kleine organismen de installatie in worden gezogen. In 2018 moet dat afgerond zijn.

Daarna wordt begonnen met de bouw van een proefinstallatie waarmee 1 megawatt aan energie kan worden opgewekt. Met die installatie wil Redstack aantonen dat het opwekken van deze energie economisch haalbaar is. Het is de bedoeling de centrale dan op te schalen naar één waarmee 50 megawatt stroom wordt opgewekt.

(Advertentie)
(Advertentie)