Gemeente Súdwest-Fryslân schrikt van rapport bodemverzakking

12 apr 2016 - 22:07

De gemeente Súdwest-Fryslân is enorm geschrokken van een nieuw onderzoek na de gevaren van de gaswinning bij Oppenhuizen. In het nieuwe rapport dat opgesteld is in opdracht van de gemeente, de provincie en het Wetterskip staat dat de bodem onder het dorp waarschijnlijk 4 tot 5 centimeter zal zakken.

Daarbij is de kans op aardbevingen bijna 20%. Het rapport is opgesteld door de onafhankelijke deskundige Houtenbos, die al vaker onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van gaswinning. 

Hij schrijft dat de gevolgen van de winningsplannen bij Oppenhuizen ook schadelijk kunnen zijn voor Sneek. Ook daar zou de bodem kunnen zakken.

"Rapport serieus nemen"

De uitkomsten van het onderzoek verschillen veel met de berekeningen die winningsbedrijf Vermillion heeft gedaan. Zij denken dat de bodem niet meer dan 2 centimeter zal dalen en dat de kans op aardbevingen nihil is. In een eerste reactie op het nieuwe onderzoek laat Vermillion weten de uitkomsten nader te willen bekijken. Ze nemen het rapport in elk geval serieus.

Op dit moment liggen de plannen voor de gaswinning ter inzage. Later dit jaar moet daar een besluit over worden genomen.

Blij met rapport

Plaatselijk Belang Oppenhuizen is blij met het rapport. Volgens hen bewijst het dat Vermillion de risico’s onderschat. Zij willen dat er in elk geval een nulmeting wordt gedaan aan hun huizen om mogelijke schade door de gaswinning in de toekomst te kunnen bewijzen.

(Advertentie)
(Advertentie)