Den Haag overlegt met Wadden over het nachtelijk varen

13 apr 2016 - 05:58

Het Rijk zal met de Waddengemeenten en de watertaxibedrijven praten over het ’s nachts varen. Nu mogen snelle watertaxi’s niet varen als het donker is. Aukje de Vries van de VVD vroeg de Tweede Kamer dinsdag om daar wat aan te doen.

Volgens haar komt het regelmatig voor dat eilandbewoners snel naar de vaste wal moeten. Nu moet er voor al die keren apart toestemming worden gevraagd. De Vries vindt dat te omslachtig. Een meerderheid van de Tweede Kamer was dat met haar eens. 

Den Haag zal daarom binnenkort om tafel met de Waddengemeenten en de watervervoerbedrijven.

Overleg over vaarverbinding

De Tweede Kamer nam dinsdag meer moties aan over de Waddeneilanden. Zo worden de gemeentebesturen van de Waddeneilanden in het vervolg ook betrokken bij overleg over de vaarverbindingen. Dat is nu nog een zaak tussen alleen de regering en de veerbootbedrijven.

Ook zal Den Haag onderzoeken of de aanbesteding van de consequenties in het vervolg door de provincie gedaan kan worden. Nu is dat nog een taak van het Rijk.

Vaargeul Holwerd-Ameland

Verder is de aanpassing van de vaargeul tussen Holwerd en Ameland een stap dichterbij. De vaargeul moet worden uitgediept en zorgt voor veel vertraging voor de veerboten. Op dit moment wordt in Den Haag gewerkt aan een oplossing voor die vertraging. Tot nu toe werd er alleen gekeken naar de bestaande route van de vaargeul.

Maar kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Lutz Jacobi (PvdA) hebben gevraagd of ook de optie om de vaargeul te verplaatsen onderzocht kan worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer ging daar in mee. Ook een aanpassing van de dienstregeling wordt meegenomen in het onderzoek. 

(Advertentie)
(Advertentie)