Basken houden bijeenkomst in Leeuwarden over 'taalrechten'

01 apr 2016 - 10:16
Foto fan de Kontseilua-moeting yn Ierlân yn maart

De Baskische organisatie Kontseilua houdt vrijdagmiddag en zaterdagochtend in Leeuwarden twee informatiebijeenkomsten over het 'Protocol voor het garanderen van taalrechten'. Dat protocol wordt dit jaar ontwikkeld culturele hoofdstad Donostia-San Sebastián.

In het protocol willen de Basken, in samenwerking met andere taalminderheden in Europa, vastleggen welke maatregelen nodig zijn om minderheidstalen zoals het Fries, Baskisch en Welsh gelijke kansen en mogelijkheden te geven als grotere Europese talen. 

Het protocol wordt ontwikkeld als aanvulling op andere internationale afspraken zoals het Handvest voor Minderheidstalen van de Raad van Europa. In die documenten staan mooie principes, maar die staan te ver af van de praktijk. Het is de bedoeling dat in het protocol praktische aanbevelingen komen te staan, die ook beter uit te voeren en te controleren zijn. Leeuwarden is belangrijk voor de Basken, omdat de Friese hoofdstad over twee jaar culturele hoofdstad van Europa is en verder kan gaan met een deel van de taalprojecten die de Basken dit jaar uitvoeren. Een gelijkwaardige positie voor de Baskische taal is een van de doelstellingen van culturele hoofdstad Donostia- San Sebastián.

In Fryslân is de Nederlandse koepelorganisatie EBLT de gastheer van Kontseilua. Friese organisaties die hebben aangegeven dat ze graag met de Basken in gesprek willen zijn onder andere de Raad van de Fryske Beweging, jongerenorganisatie FYK, de AFUK, Tresoar en de Fryske Akademy. Uit naam van de Kontseilua zijn voorzitter Paul Bilbao en coördinator Asier Basurto in Leeuwarden.

(Advertentie)
(Advertentie)