Vrije loting terug op de PC

01 apr 2016 - 09:26

Op de PC komt weer een vrije loting. Twee jaar geleden is er bij de belangrijkste kaatspartij van het jaar een gestuurde loting gekomen, omdat de KNKB dat ook toepaste. Maar nu komt er weer een einde aan. De PC heeft de zaak intern besproken en was van oordeel dat er weer gewoon geloot moest worden voor de PC. Omdat die partij gekaatst wordt onder de reglementen van de KNKB moest de kaatsbond wel akkoord gaan met het verzoek van de PC.

Dat is nu gebeurd en zodoende komen er op maandag voor de PC weer gewoon 16 parturen in de grote beker.

De Algemene Bijeenkomst van de KNKB had donderdag een positief verloop. De hoofdsponsor FB Oranjewoud heeft weer voor een jaar bijgetekend, er is een nieuw kaatsblad, "Keats", de website is vernieuwd en de begroting sluit met een positief saldo. Toch waarschuwde KNKB-voorzitter Wigle Sinnema ervoor dat het kaatsen beter moet inspelen op de wensen van het publiek.

Trefwoorden: 
PC kaatsen Franeker
(Advertentie)
(Advertentie)