Martijn van Dam: Innovatie is essentieel voor de landbouw

30 mrt 2016 - 12:55

Innovatie is essentieel voor de toekomst van de Nederlandse landbouw. Dat zei staatssecretaris Martijn van Dam dinsdag op de Europese landbouw-ontvangst van Jan Huitema in Den Haag. Huitema is deze week drie dagen op stap met de Europese landbouw-commissie langs een serie innovatieve landbouwbedrijven.

Europarlementariër Huitema denkt dat het innovatief verwerken van mest  – door er kunstmest van te maken – het strontprobleem op boerenbedrijven kan oplossen. Van Dam wil zover nog niet gaan, de fosfaatregels van 2018 gaan door zoals afgesproken.

Andere aanpak

Van Dam ziet wel wat in een andere aanpak voor het strontprobleem, maar volgens hem is dat eerder wat voor de langere termijn voor 2020 en later. Nederland is gebonden aan Europese afspraken en kan die niet zomaar veranderen, zo zegt de staatssectretaris. Van Dam komt in mei naar Leeuwarden om de Dairy Campus, de grote nieuwe proefboederij van de landbouw-universiteit Leeuwarden, officieel te openen. Die Dairy Campus moet een belangrijk centrum van landbouw-innovatie worden, met ook een proefopstelling voor het anders verwerken van stront.

Rapport Huitema ferdielt Europarlemintariërs

De collega-Europarlementariërs van Huitema vinden het werkbezoek aan innovatieve bedrijven in Nederland tot nu toe leerzaam. Herbert Dorfmann uit Zuidtirol in Italië beschouwt de Nederlandse landbouw-innovatie als een voorbeeld voor zijn vaderland, want daar is de boerenstand ook nog weleens wat conservatief. Dorfmann steunt Huitema zijn rapport over innovatie in het Europees Parlement. Maar er zijn ook kritische geluiden, vooral van de kleine linkse partijen. Marco Zullo, ook uit Italië, vindt dat het rapport-Huitema teveel ruimte geeft aan het genetisch veranderen van gewassen. Hij is daar op tegen en zal zodoende waarschijnlijk tegen Huitema zijn rapport stemmen.

Maklikler ynnovaasjes trochfiere

Huitema vindt het zelf positief dat zoveel Europalementariërs meedoen aan het driedaagse werkbezoek. Ook de dialoog met de critici vindt hij erg de moeite waard. De meerderheid van het Europees Parlement zal volgens Huitema niet in gevaar komen. Hij rekent op een ruime meerderheid. Als het rapport wordt aangenomen, wordt het in de toekomst makkelijker voor boerenbedrijven om innovatie door te voeren die nu nog door Europese regels wordt beperkt of zelfs gekeerd. 

(Advertentie)
(Advertentie)