Ferwerderadiel buigt voor kritiek van buitendijkse boeren

24 mrt 2016 - 09:57
Kwelder by Holwert

Boeren met buitendijks land in Ferwerderadiel zijn het eens geworden met de gemeente over de wijze waarop ze hun lang mogen gebruiken. Alle waddengemeenten hebben met elkaar een zogenoemde beheersverordening gemaakt voor de kust. Dat is een soort van bestemmingsplan voor een gebied waar geen grote veranderingen te verwachten zijn, zoals de komst van grote gebouwen.

Over de manier waarop het agrarisch gebruik van het buitendijkse land in die verordening beschreven stond, waren de buitendijkse landeigenaren in Ferwerderadiel helemaal tevreden.

Na protesten is het agrarisch gebruik van het land nu beter in de verordening gezet en heeft de gemeenteraad van Ferwerderadiel de aangepaste verordening zonder tegenstemmen aangenomen.

(Advertentie)
(Advertentie)