Ids Willemsma gaat kunstwerk maken bij Centrale As

18 mrt 2016 - 10:28
(argyffoto)

Het kunstwerk dat bij het Hendrik Bulthuis-aquaduct in de Centrale As komt, is geïnspireerd op de zeilboot de BM'er. Het werk wordt gemaakt door Ids Willemsma. De BM'er is een zeilboot die in 1928 werd ontworpen door Hendrik Bulthuis van Burgum. Waar het kunstwerk precies komt, is nog niet bekend. Dat wordt bepaald wanneer het werk aan het viaduct voltooid is.

Drie kunstenaars mochten een schets maken. Uiteindelijk heeft een commissie voor het ontwerp van Willemsma gekozen. Het kunstwerk wordt tussen de zes en zeven meter hoog.

It keunstwurk dat by it Hendrik Bulthuis-akwadukt yn de Sintrale As komt, is ynpsirearre op de sylboat de BM'er. It wurk wurdt makke troch Ids Willemsma. De BM'er is in sylboat dy't yn 1928 ûntwurpen waard troch Hendrik Bulthuis fan Burgum. Wêr't it keunstwurk krekt komt, is noch net bekend. Dat wurdt bepaald as al it wurk oan it fiadukt klear is.

Trije keunstners mochten in skets meitsje. Uteinlik hat in kommisje foar it ûntwerp fan Willemsma keazen. It keunstwurk wurdt tusken de seis en sân meter heech.

(Advertentie)
(Advertentie)