Better Wetter maakt laminaat uit rietsigaren mogelijk

28 jan 2016 - 12:00

Laminaat uit rietsigaren en nieuwe vormen van visserij. Dat zijn twee voorbeelden van mogelijkheden uit het plan Better Wetter dat donderdag ondertekend is door diverse Friese organisaties, scholen en overheden. Het plan moet zorgen voor een betere wateropvang in perioden van wateroverlast in combinatie met nieuwe landbouwvormen in Noordoost-Fryslân.

Fryslân heeft te maken met te weinig ruimte en inklinking van de veenlaag. Dat kan moeilijkheden opleveren zoals overstromingen en aantasting van de landbouw.

Het plan Better Wetter sluit aan bij de provinciale watervisie. Het is bedacht door ecologisch bedrijf Altenburg en Wijmenga uit Veenwouden. De intentieverklaring voor de uitvoering van Better Wetter werd donderdag ondertekend door de provincie, de gemeente Dantumadeel, Wetterskip Fryslân, de Friese milieufederatie, de Noordelijke Friese Wouden, het Nordwin College en hogeschool Van Hall Larenstein.

Trefwoorden: 
Better Wetter rietsigaar
(Advertentie)
(Advertentie)