Zorgcoach is begonnen in De Trynwâlden

26 jan 2016 - 09:49

In De Trynwâlden is sinds deze maand een zorgcoach actief. Er bestaat al een zorgcoöperatie Zorg en Welzijn Trynwâlden. Die coöperatie is opgericht in november 2013 met het idee om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen of onder te brengen in een kleinschalig verpleeghuis in de buurt.

In de praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is om de inwoners altijd goed te helpen. Daarom is het idee van de zorgcoach bedacht die mensen rechtstreeks helpt bij het vinden van de goede thuiszorg en eventuele zorg in een verpleeghuis.

Goed overleg

Het initiatief van de zorgcoach is in goed overleg met het dorpenteam en dorpsbelang, de gemeente Tytsjerksteradiel, zorgverzekeraar De Friesland en andere betrokken organisaties. Het dorpenteam is het eerste aanspreekpunt en kin in moeilijke gevallen verwijzen naar de zorgcoach. Die is beschikbaar voor oriënterende en specifieke vragen en zo nodig begeleiding van de inwoners. De coach kan ook een bemiddelende rol spelen als er verschil van inzicht is tussen het dorpenteam en een inwoners of tussen het dorpenteam en de gemeente. 

Groot draagvlak

Het draagvlak voor het initiatief is groot, zowel onder burgers als instanties. Er ligt een positief ambtelijk advies voor gemeentelijke subsidie, de dorpsbelangen hebben een jaarlijkse bijdrage toegezegd em fondsen en stichtingen worden voor verdere steun benaderd. Organisaties voor thuiszorg reageren nog terughoudend, maar de meewerkers zijn enthousiast, omdat de nieuwe aanpakt voor meer werk zorgt.

Trefwoorden: 
zorgcoach Trynwâlden
(Advertentie)
(Advertentie)