Vluchtelingenkinderen krijgen onderwijs in Leeuwarden

20 jan 2016 - 15:47

Scholengemeenschap Proloog in Leeuwarden gaat op de locatie Eestroom in de Leeuwarder wijk Bilgaard vanaf 1 januari onderwijs geven aan vluchtelingen. In overleg met het COA en de gemeente Leeuwarden is gekozen voor een taalklas van tien leerlingen die vier ochtenden in de week les krijgen. Het gaat om kinderen van vier tot twaalf jaar met verschillende nationaliteiten.

Gemeenschappelijke gymles

De asielzoekerskinderen krijgen voorlopig geen les samen met de leerlingen van Proloog. Er wordt wel gezocht naar een manier waarop activiteiten, zoals gymnastiek, door zowel asielzoekerskinderen als schoolkinderen gezamenlijk kunnen worden gedaan.

Tijdelijke krachten en vrijwilligers

Het onderwijs wordt gegeven door een tijdelijk aangestelde leerkracht en een onderwijsassistent. Zij worden geholpen door vrijwilligers. Leerkrachten op de Eestroom zijn gevraag om de kinderen op de school goed voor te bereiden op de komst van de vluchtelingen.

Het COA verzorgt het vervoer van en naar de Eestroom.

(Advertentie)
(Advertentie)