Kritische vragen over nieuwe inrichting Verlengde Schrans

20 jan 2016 - 07:52

Bijna zestig omwonenden van de Verlengde Schrans in Leeuwarden stelden dinsdagavond kritische vragen op een informatieavond van de gemeente Leeuwarden over de herinrichting van hun straat. Omdat het asfalt in slechte staat is en de route belangrijker is geworden voor fietsers dan voor auto's, presenteerde de gemeente drie varianten voor herinrichting.

Er is gekeken naar het veiliger maken van de route voor fietsers, het verminderen van de snelheid voor autoverkeer en meer groen.

Het zuidelijke deel tussen de Ferdinand Bolstraat en de Badweg wordt 30 km-zone.

De aanwezigen konden een vragenlijst invullen. Aan de hand daarvan bepaalt de gemeente uit de reacties de voorkeursvariant die men verder zal uitwerken. Een aantal bewoners kwam met een eigen variant die wordt meegenomen in het besluit.

Die variant had de gemeente eerder laten vallen omdat het (te) duur was. Later komt er ook nog een inloopavond voor de uitvoering van het werk.

(Advertentie)
(Advertentie)