Minister blijft gasboringen Súdwest-Fryslân onderzoeken

14 jan 2016 - 20:34
Boarje nei gas

Minister Kamp van Economische Zaken zal gewoon doorgaan met het onderzoeken van gasboringen bij Oppenhuizen en Ried. Dat zegt hij in een reactie op schriftelijke vragen van de Friese Tweede Kamerleden Lutz Jacobi en Jacques Monasch.

De twee Pvda-Kamerleden vroegen Kamp om af te zien van gaswinning in Súdwest-Fryslân. Volgens Kamp is het echter zijn verantwoordelijkheid om het gaswinningsplan te bekijken, ondanks dat de gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie Fryslân tegen zijn op exploitatie van de gasvelden.

Verantwoordelijkheid ligt bij het rijk

"De politieke stellingname van gemeente en provincie ontslaat mij niet van mijn wettelijke verantwoordelijkheden en de daarbij geldende wettelijke kaders", zegt Kamp. Hij stelt dat het de verantwoordelijkheid van het rijk is om het door gaswinningsbedrijf Vermilion ingediende winningsplan te beoordelen en eventueel een gunning te geven.

De minister heeft nog geen besluit genomen over de gunning van de gaswinning in Súdwest-Fryslân.

(Advertentie)
(Advertentie)