Fryske Akademy zoekt medewerkers zuivelindustrie

11 jan 2016 - 19:20

De Fryske Akademy zoekt werknemers die in de jaren 1955-1980 in de Friese zuivelindustrie aan het werk zijn geweest. Ze moeten minstens vijftien jaar hebben gewerkt in die sector. Dat alles in het kader van een onderzoek naar werken in een zuivelfabriek in het leven van een werknemer.

Jan Ybema, masterstudent aan de Rijksuniversiteit Groningen, doet daar onderzoek naar. "Ik wol graach mei âld-wurknimmers prate oer har bining mei it fabryk, hoe't sy yn it bedriuw groeid binne en hoe't it wurk troch de jierren hinne feroare is", aldus Ybema.

Ybema zal vergelijkend onderzoek doen naar de sociale geschiedenis van werknemers in de coöperatieve en particuliere fabrieken. "Wy ferjitte wolris dat der ek in protte partikuliere suvelfabriken yn Fryslân aktyf west ha."  Daarom wil hij een breed palet van oud-personeelsleden interviewen, van melkrijder en kaasomkeerder tot fabrieksdirecteur.

De zuivelindustrie, die zich door de jaren heen, steeds weer heeft moeten vernieuwen, profileert zich vandaag de dag als een van de topsectoren in Fryslân. Ybeman wil weten hoe de zuivelwerkers omgingen met trends als schaalvergroting, specialisering, fusies en internationalisering.

Het onderzoek van Ybeme vindt plaats in het kader van een projectgroep die bezig is met Friese bedrijfsgeschiedenis. Onder leiding van historicus Marijn Molema wordt onder meer studie gedaan naar ondernemersschap in Fryslân en het belang van netwerken tussen verschillende bedrijfstakken.

(Advertentie)
(Advertentie)