"Jorritsma gaat er al van uit dat eierzoeken verboden wordt"

09 jan 2016 - 11:11

De Bond van Friese Vogelwachten vindt het jammer dat commissaris van de Koning Jorritsma vooruitloopt op een besluit over het rapen van kievitseieren. De commissaris zei op de nieuwjaarsreceptie dat bij een verbod het kievitsei niet op het Provinciehuis te controleren op versheid, maar op de vindplaats. Zo kan de traditie van het kievitsei rapen blijven en blijft de nazorg voor de kievit ook in stand.

BFVW-voorzitter Algra vindt dat het erop lijkt dat de commissaris er met zijn plan al van uitgaat dat het zoeken van kievitseieren verboden wordt.

Gedeputeerde Staten praten binnenkort over de vraag hoe het verder moet met de traditie van kievitseieren zoeken.

Trefwoorden: 
BFVW John Jorritsma
(Advertentie)
(Advertentie)