Waanders: "Maak meer reclame voor Centrale As"

08 jan 2016 - 12:07

Ondernemers in Dokkum en omgeving moeten meer reclame maken voor de Centrale As. Burgemeester Marga Waanders komt daarom met een opmerkelijke oproep in haar nieuwjaarstoespraak. Op internet, want vanwege de ijzel is de toespraak niet voorgelezen, roept Waanders ondernemers op om de nieuwe verkeersverbinding actief te promoten bij klanten, leveranciers, medewerkers en bezoekers.

Het staat voor Waanders zelf wel vast dat de Centrale As een belangrijke bijdrage levert aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Maar de weg kan nog wel meer worden gebruikt.

Waanders in haar nieuwjaarstoespraak: "De Centrale As was en is geen luxe. Het is een verbinding die onze regio eindelijk op een fatsoenlijke en veiliger manier aantakt op het provinciale en nationale wegennet. Bovendien wordt er zwaar ingezet op een goede landschappelijke inpassing en ook voor die ruimtelijke kwaliteit is terecht veel geld beschikbaar. De nieuwe route ontlast de vele dorpen aan de oude route waar oude verbindingen hersteld kunnen worden."

"Het belang van de Centrale As voor de bereikbaarheid van Dokkum staat buiten kijf. Ondernemend Dongeradeel is een groot pleitbezorger van de As. En terecht. Maar dan is ook de oproep aan ondernemend Dongeradeel om optimaal gebruik te maken van deze nieuwe verbinding voor inkomende klanten, leveranciers, werkers en bezoekers."

Homme Biemold van de gebiedscommissie van de Centrale As vindt dat er nu al goed gebruikgemaakt wordt van de weg. Toch begrijpt hij de oproep van burgemeester Waanders van Dongeradeel.

(Advertentie)
(Advertentie)