Provinciale miljoenen voor Friese monumenten

23 des 2015 - 11:44
It suvelfabryk fan Achlum krijt in ton foar de restauraasje - Foto: Google Street View

De oud-zuivelfabriek van Achlum krijgt een ton van de provincie voor de restauratie van het bedrijfsgebouw. Dit is één van de 33 bestemmingen waar de provincie geld voor geeft. In totaal gaat er 2,5 miljoen euro naar monumenten en het Cultuurfonds voor monumenten in Fryslân. Van dat geld komt er 1 miljoen uit het investeringsprogramma 'Wurkje foar Fryslân'.

Andere bestemmingen zijn onder andere de voormalige Vermaning-kerk in Franeker, scheepswerf De Helling in Joure, drie bruggen in Harlingen en de kruitopslag in Oostmahorn.

Volgens gedeputeerde Johannes Kramer snijdt het mes aan meerdere kanten. Het betekent niet alleen een impuls voor het erfgoed, maar het komt ook de werkgelegenheid en de restauratie-ambacht ten goede.

(Advertentie)
(Advertentie)