Harm Niesen: "Niet eierzoeken in 2016"

19 des 2015 - 13:55

Harm Niesen van Faunabescherming vindt dat de provincie Fryslân geen toestemming kan geven voor het eierzoeken van volgend jaar. Hij baseert die mening op het nieuwste rapport van vogelonderzoeksbureau SOVON over de kievitenstand. De kievit gaat achteruit in aantal. Gedeputeerde Kramer is ook geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek, maar Rendert Algra van de Bond van Friese Vogelwachten denkt dat ze komend jaar wel weer een vergunning voor het eierzoeken krijgen.

Volgens Algra is het aantal kieviten stabiel. De vergunning is nog niet aangevraagd, de bond spreekt daar dinsdag over.

(Advertentie)
(Advertentie)