Nieuwe fusiegemeente Noordwest-Fryslân heet Waadhoeke

16 des 2015 - 20:09

Waadhoeke is de naam van de nieuwe fusiegemeente Het Bildt, Menaldumadeel, Franekeradeel en een gedeelte van Littenseradiel. Dat is woensdagavond bekend gemaakt in het gemeentehuis van Het Bildt in Sint Annaparochie. De namen waaruit kon worden gekozen waren Nij Westergo en Waadhoeke. Waadhoeke won met 61 procent van de stemmen. Er hebben 15.914 mensen gestemd. De opkomst was 43,7 procent. De nieuwe naam wordt in 2018 ingevoerd.

Bildts

De Topografische Werkgroep Fryslân staat positief tegenover de gespreken over de naam Waadhoeke voor de nieuw te vormen gemeente. Dat zegt Cor Jousma, woordvoerder van de organisatie. De naam moet door het ministerie van binnenlandse zaken nog worden getoetst aan het Europees Handvest voor Kleine Talen, maar dat lijkt een formaliteit.

Het is nu de vraag welke plaats het Bildts krijgt binnen deze nieuwe gemeente. Dat wordt volgens Jousma nog een behoorlijke opgave, omdat er nog niets officieels is vastgelegd voor het Bildts.

Trefwoorden: 
fusiegemeente Waadhoeke
(Advertentie)
(Advertentie)