Meer Friezen kunnen goed Fries lezen en schrijven

16 des 2015 - 13:34

Het aantal Friezen dat het Fries goed kan lezen en schrijven, is de afgelopen jaren toegenomen. Dat blijkt uit de Fryske Taalatlas van 2015. Daarin zijn mensen gevraagd naar hun kennis van het Fries. Bijna 52 procent geeft aan dat ze het Fries goed kan lezen, tegenover ruim 48 procent in 2014. Ook het schrijven is verbeterd: van 12 procent in 2011 naar bijna 15 procent in 2015.

Wel zijn er regionale verschillen. In de gemeenten Littenseradiel, Ferwerderadiel, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel is de beheersing het beste. In Leeuwarden, Harlingen en de Stellingwerven het minst.

(Advertentie)
(Advertentie)