Jobbegea, De Knipe en waadeilannen noch net by Dokterswacht

08 des 2015 - 20:06

De huisartsen in Jubbega, De Knipe en op de waddeneilanden zijn de laatsten in Fryslân die nog niet zijn aangesloten bij de Dokterswacht. De huisartsen in Menaldumadeel en de kleine Zuidwesthoek komen op 4 januari bij de Dokterswacht.

Het gaat dan om de huisartsen in Beetgumermolen, Berlikum, Dronrijp, Marsum, Bakhuizen, Koudum, Warns en Workum. De Dokterswacht is in 2002 gestart met de huisartsen in Dokkum.

(advertinsje)
(advertinsje)