"Grote behoefte aan waterberging vanwege wateroverlast"

03 des 2015 - 15:10

Er moet meer worden geïnvesteerd in waterberging in de Friese stadsgebieden. Dat stelt dijkgraaf Paul van Erkelens. Volgens hem is er grote behoefte aan tijdelijke waterberging en moeten steden daar beter op worden ingericht. 

Kans op wateroverlast neemt toe

Volgens Van Erkelens neemt de kans op wateroverlast toe. Door zware clusterbuien kunnen straten overstromen. De risico's worden teveel onderschat, omdat de dijken hier sterk en veilig zijn.

Voorbereiding is belangrijk

Omdat de kans op wetteroverlast toeneemt, moet er rekening worden gehouden met de gevolgen. ''Als het een keer gebeurt, dan moet je van tevoren goed nagedacht hebben over hoe je met de mensen, de kwetsbare groepen en de kwetsbare plaatsen omgaat,'' zo zegt de dijkgraaf.

'Worst-case' scenario's Harlingen en Ameland

Wetterskip Fryslân en de Veiligheidsregio werken momenteel met 'worst-case' scenario's. Zo is de situatie bij Harlingen onder de loep genomen. Mocht daar een dijk doorbreken, dan overstromen de straten er eerder dan op andere plaatsen. Ook blijft er meer water staan. Het is noodzakelijk om een speciaal evacuatieplan te maken voor de havenstad.

Het waterschap onderzocht ook de veiligheidssituatie op Ameland. De eilandbewoners moeten zelfredzaam zijn. In het geval van een zware storm kan het lang duren, voordat er goede hulp is en mensen kunnen worden geëvacueerd.

(Advertentie)
(Advertentie)