Subsidiepot monumenten krimpgebied NO-Fryslân leeg

26 nov 2015 - 21:18

Het opknappen van oude huizen in Dongeradiel om het beschermde dorpsgezicht te bewaren, is een succes. He is een project om dorpen in krimpgebied Noordoost-Fryslân te helpen. In de dorpen Metslawier, Ee, Holwerd en Peasens-Moddergat kunnen mensen hun huis laten opknappen. Het doel is om verwaarloosde monumentale huizen te renoveren, zodat het dorp ook voor anderen aantrekkelijk blijft om in te wonen.

Een deel van het geld dat nodig is, wordt gesubsidieerd door gemeente en provincie. En die subsidiepot is na twee jaar al bijna leeg.

Voor leningen om huizen op te knappen is minder belangstelling op de dorpen. Daarom wordt een deel van het geld dat daarvoor was bedoeld, verschuifd naar de subsidiepot. Er is goede hoop dat er belangstelling blijft voor het opknappen van oude huizen in Noordoost-Fryslân.

(advertinsje)