Nieuw vogelreservaat Natuurmonuminten bij Hilaard

26 nov 2015 - 20:29

Tussen Hilaard en Blessum heeft Natuurmonumenten mei help van de provincie tien ha weiland gekocht. Het terrein heeft nog de oude structuur en is in de lente nu al een plek met veel vogels. Op en om het gebied werd al aan agrarisch natuurbeheer gedaan. Natuurmonumenten wil dat verder verbeteren door het beheer volledig af te stemmen op jonge weidevogels.

Dat betekent dat het grasland kruidenrijker moet worden. Dat trekt insecten aan en dat is weer voedsel voor de kuikens. De grond was van oud-schaatskampioen Ids Postma.

De aankoop als natuurgrond gebeurt als compensatie voor de aanleg van wegen, waardoor weidevogelgebieden verloren zijn gegaan.

(Advertentie)
(Advertentie)