Leeuwarden krijgt universitair onderwijs

24 nov 2015 - 07:42

Leeuwarden krijgt een eigen University College. Dat is een zogenaamde brede bachelor-opleiding voor studenten. Die afspraak hebben de gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en de Rijksuniversiteit Groningen gemaakt.

Vorige week maakte de RUG nog bekend dat ze wilden wachten met de Friese University College. De aanmeldingen voor het eigen College in Groningen vallen tegen en daarom wilde het bestuur van de RUG eerst meer studenten aantrekken. De afzegging van Groningen was voor de Friese partijen onacceptabel.

Er zijn harde afspraken gemaakt over de opening van UC Fryslân. De nieuwe decaan voor University College Fryslân, Jouke de Vries, zal op korte termijn bij het ministerie van onderwijs een aanvraag indienen voor de opleiding. Het ministerie beoordeelt of er behoefte is aan de opleiding. Als er toestemming gegeven wordt, heeft Leeuwarden een zelfstandige universiteit, maar wel onder de vlag van de RUG. Campus Fryslân is in faculteit-in-oprichting van de RUG. De University Campus is daar weer een onderdeel van.

Wethouder Thea Koster is positief over de kansen voor de opleiding in Leeuwarden en het aantal aanmeldingen. Ze denkt dat de aanvraag van een eigen accreditatie geen problemen zal geven. In september 2017 moet de opleiding beginnen.

Studenten kunnen in die brede bachelor thema's bestuderen die in Fryslân spelen, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid. De brede bachelor valt onder de RUG in Groningen, maar is wel een zelfstandige opleiding.

Trefwoorden: 
University College bachelor
(Advertentie)
(Advertentie)