Veel Friezen kunnen niet goed lezen en schrijven

11 nov 2015 - 22:25

In Fryslân wonen in verhouding tot de rest van het land meer mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Zij kunnen daartoe minde meedoen in de samenleving, ze komen bijvoorbeeld moeilijker aan werk. Daarom wil provinciale staten dat dit probleem goed in kaart wordt gebracht en dat wordt onderzocht welke rol de provincie hierbij kan spelen. Een motie met die strekking werd woensdag aangenomen. Gedeputeerde staten verplichten zich om voor 1 maart 2016 met een plan van aanpak te komen.

(advertinsje)