"Meer opvangplekken voor psychiatrische patiënten nodig"

05 nov 2015 - 14:11

Er moeten meer langdurende opvangplekken komen voor mensen met een psychiatrische aandoening. Deze groep valt vaker tussen wal en schip in de psychiatrische hulpverlening. Dat vindt het Leger des Heils. Zij bieden woonvormen aan voor mensen die nu op straat belanden omdat in de reguliere hulpverlening geen plek voor hun is.

In Fryslân heeft het 'Leger' één woonvorm waar mensen voor een langere periode kunnen wonen en krijgen ze begeleiding om het leven weer een beetje structuur te geven. Deze zit in Engwierrum.

Er zitten daar 24 mensen. Dat zouden er meer moeten zijn om aan de steeds grotere vraag te kunnen voldoen, zo zegt het Leger des Heils.

(Advertentie)
(Advertentie)