Friese universiteitscampus is weer een stapje dichterbij

14 okt 2015 - 17:35

Fryslân, de gemeente Leeuwarden en de Rijksuniversiteit Groningen zijn het eens geworden over de opzet en de financiering van de Campus Fryslân, de elfde faculteit van de universiteit Groningen in de stad Leeuwarden. Bedoeling is dat Campus Fryslân in zes jaar tijd uitgroeit tot een college met tien masterstudies, 50 promovendi en zo'n duizend studenten.

De provincie Fryslân en de stad Leeuwarden investeren samen zo'n 20 miljoen euro in Campus Fryslân. Fryslân investereert 16,8 miljoen en Leeuwarden 3,3 miljoen.

Dat geld is nodig omdat een nieuwe universiteit in de aanloopfase veel kosten maakt en nog niet veel verdient, zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. De Rijksuniversiteit investeert niet in geld, maar in mensen en studieprogramma's. De investering betaalt zich weer terug als er na verloop van tijd voldoende studenten zijn.

De partijen hebben afspraken gemaakt voor de lange termijn. Campus Fryslân blijft op zijn minst vijftien jaar in Leeuwarden, maar collegevoorzitter Siebrand Poppema van de Rijksuniversiteit Groningen gaat er vanuit dat de Campus een nog veel langere toekomst in het verschiet heeft.

Campus Fryslân biedt momenteel de masterstudies watertechnologie, energie en meertaligheid. Bedoeling is dat hier op korte termijn de studies bestuurskunde en veiligheid, food & nutrition en toerisme bijkomen.

De Rijksuniversiteit Groningen is in de nieuwe opzet eindverantwoordelijk voor Campus Fryslân. In de oude opzet met de naam UCF -University Campus Fryslân-was dat nog niet zo. De partijen verwachten dat Campus Fryslân in de nieuwe opzet veel sneller zal groeien.

(Advertentie)
(Advertentie)