Onderzoek naar aanpassing spoorbrug Van Harinxmakanaal

14 okt 2015 - 10:28

De spoorbrug over het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden biedt in de toekomst niet genoeg doorvaartmogelijkheden voor schepen van de staande mastroute. Vanaf 2021 rijden er ieder uur vier treinen tussen Leeuwarden en Zwolle. Daardoor kan de brug minder vaak open.

De provincie zal onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit op te lossen. Daarbij gaat de provincie uit van drie opties. Zo kan de route worden aangepast door de recreatievaart om te leiden door het centrum van Leeuwarden. De brug hoeft dan alleen open voor de beroepsvaart.

Andere opties zijn het vervangen van de spoorbrug door een hogere variant of het uitbaggeren van de vaarroute tussen Fonejacht en Leeuwarden, zodat de beroepsvaart dieper komt te liggen en op gewone snelheid kan doorvaren.

Nu moet de beroepsvaart nog snelheid minderen als het bij een brug komt. De uitkomsten van het onderzoek van de provincie moet in het voorjaar van 2016 bekend zijn.

(Advertentie)
(Advertentie)