Tonnen voor dorpen gemeente Leeuwarden

12 okt 2015 - 19:36

Er wordt 650.000 euro ingezet om knelpunten op te lossen in de nieuwe dorpen van de gemeente Leeuwarden. Het gaat om Jirnsum, Warten, Warstiens, Wergea en Reduzum, die na de herindeling bij de stad zijn gekomen. In al die dorpen waren wensen op het gebied van wegen, pleinen en andere zaken die onder 'infrastructuur' vallen.

Zo wordt in Jirnsum het dorpsplein heringericht, in Warstiens de weg verbreed en krijgt Wergea een speelplek naast OBS De Twamêster. Ook in Warten en Reduzum staan verschillende zaken op stapel.

(Advertentie)
(Advertentie)