Provincie: tekort over 2011

05 apr 2012 - 15:16

De provincie heeft 2011 afgesloten met een tekort van ruim drie miljoen euro. Dat is minder erg dan verwacht. Het tekort is ontstaan door een extra investering van ruim 14 miljoen euro die de provincie doet in stads- en dorpsvernieuwing. Een en ander blijkt uit de jaarcijfers van de provincie over 2011.

Uit de jaarnota valt ook op te maken dat het papierloos vergaderen van de statenleden veel geld bespaart. Alleen vorig jaar al was dat 400.000 euro. Op dit moment wordt bekeken hoe nog meer op papier bespaard kan worden.

Trefwoorden: 
provincie
(advertinsje)
(advertinsje)