Honderden 'moaiste Fryske wurden'

19 sep 2015 - 17:33

De oproep voor 'it moaiste Fryske wurd' leverde zaterdag honderden inzendingen op. Die kwamen binnen via de sms, mail en whatsapp. De woorden konden ook worden opgegeven bij de stand van de Freonen fan Fryslân die bij de Omrop op het terrein stond. Daar werd zaterdag de Dei fan it Fryske Wurd gehouden. De dag trok honderden bezoekers. Er waren ook politici bij.

Woorden die vaker werden genoemd waren: fereale, ferdivedaasje, skûtelwaskje, tûkelteammen, bargebiten, earrebarre en smûk.

De Dei fan it Fryske Wurd leverde de Freonen van Fryslân een kleine negentig nieuwe leden op. Ze hebben nu in totaal 3350 leden.

(advertinsje)