"Alle drie namen voor nieuwe fusiegemeente deugen niet"

10 sep 2015 - 09:31

De drie namen voor de nieuwe fusiegemeente waar de inwoners van Het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en vier dorpen in Littenseradiel uit kunnen kiezen, deugen niet. Dat zegt de Topografyske Wurkgroep Fryslân. Het gaat om de namen Waadhoeke, Franeker en Nij-Westergo.

Zo voldoet Nij-Westergo niet aan een van de spellingen van de drie talen. In het Nederlands schrijven we 'Nieuw Westergo', in het Fries 'Nij Westergoa' en zonder die laatste 'a' is het geen echt Bildts. Bovendien werd de schrijfwijze met een 'a' al vastgelegd in de Westergoawei.

Franeker is geen Friese naam en met de twee Friestalige gemeentenamen van nu, horen de inwoners er wat het Fries betreft straks niet op achteruit te gaan. De naam Waadhoeke zou er volgens de werkgroep beter van worden als je er 'de' voorzet.

(advertinsje)