Betrokkenen: nader onderzoek haalbaarheid Holwerd aan Zee

03 sep 2015 - 11:52

Er komt een nader onderzoek naar de haalbaarheid van het project Holwerd aan Zee. Dat hebben de diverse overheden en de Stichting Holwerd aan Zee met elkaar afgesproken. Holwerd aan Zee moet ruim 180 miljoen euro kosten. Doel is om het dorp weer met de Waddenzee te verbinden om het zo aantrekkelijker te maken voor toeristen.

De provincie, Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân, de gemeente Dongeradeel en het ministerie van Economische Zaken vinden het positief dat Holwerders zelf met de plannen zijn gekomen. Wel vinden ze dat een aantal zaken nog onduidelijk is.

Om Holwerd aan Zee mogelijk te maken, moet er een doorgang in de zeedijk worden gemaakt en moet er een meer worden aangelegd. Daarin kan water worden opgevangen om de vaargeul naar Ameland schoon te spoelen als die dreigt dicht te slibben. De plannen moeten een grote economische stimulans geven aan de krimpregio Noordoost-Friesland.

(Advertentie)
(Advertentie)