Nieuw gemaal op eiland De Burd bij Grou in gebruik genomen

03 sep 2015 - 09:31

Met een nieuw gemaal op De Burd kan Wetterskip Fryslân nu vanuit Leeuwarden het waterpeil beheren op het eiland bij Grou. Het nieuwe gemaal is woensdagmiddag in gebruik genomen. Het is onderdeel van een groter plan. Dijken en kaden worden verstevigd en sloten worden verbreed. De grond die uit de sloten komt, wordt gebruikt om de dijken sterker te maken.

De maatregelen moeten daarnaast een positieve uitwerking hebben op de vogelstand. De provincie wil een groter gebied creëren voor weidevogels. Met De Burd en het naastgelegen natuurgebied De Alde Feanen lijkt dat te gaan lukken.

(advertinsje)