Afspraken gemaakt over beheer Waddengebied

27 aug 2015 - 20:21

Dertien gemeenten die gelegen zijn aan de Waddenzee hebben afspraken met elkaar gemaakt over hoe ze willen omgaan met het water, de kwelders en de vaargeulen in het Waddengebied. In de speciale gemeenschappelijke beheersverordening die ze nu hebben opgesteld voor het zeegebied is onder andere vastgelegd hoe wordt omgegaan met onderwater-archeologie en ontwikkeling van de kwelders.

Met de gemeenschappelijke afspraken wordt voorkomen dat alle dertien gemeenten met een eigen bestemmingsplan moeten komen voor hun stukje van de Waddenzee.

Zo wordt er op de kosten bespaard en het zorgt voor meer duidelijkheid naar buiten toe.

Trefwoorden: 
Waddenzee waddengebied
(advertinsje)