Jelle Bangma: Besluit Marne College over Fries is "absurd"

25 aug 2015 - 14:46

Absurd. Dat is wat Jelle Bangma vindt van het besluit van het Marne College om vanaf dit schooljaar niet langer het vak Fries aan te bieden. De adviseur Meertaligheid van Cedin begrijpt niet dat de Bolswarder school voor voortgezet onderwijs het vak Fries niet langer op het rooster zet. Volgens Bangma wordt daardoor gewerkt aan de afbraak van de Friese taal.

Bangma roept ouders van kinderen die op het Marne College zitten op om in verzet te komen. In plaats van de Friese les krijgen kinderen in de eerste klas vervolgens een 'Friese projectweek'.

Jelle Bangma noemt een Friese week "een zeer slecht alternatief".

(advertinsje)