Fries niet meer op lesrooster van Bolswarder Marne College

25 aug 2015 - 13:04

Op het Marne College in Bolsward staat vanaf dit schooljaar het vak Fries niet langer op het lesrooster. Het is een besluit van CVO Súdwest-Fryslân, waar het Marne College onderdeel van is. In het vervolg krijgen eerstejaars leerlingen een 'projectweek Fries'. Daarbij is naast de Friese taal ook aandacht voor de Friese cultuur. Reden voor het opheffen van de Friese les is dat volgens de directie te weinig animo is.

Volgens de docenten Fries van CVO Súdwest-Fryslân is het Fries de laatste jaren juist populairder geworden.

Dat zou komen door de moderne lesmethodes die de laatste jaren zijn ontwikkeld, met bijvoorbeeld Friese les op de iPad.

(Advertentie)
(Advertentie)