Eeuwenoude grafsteen ontdekt in Metslawier

24 aug 2015 - 10:54

Op het kerkhof van Metslawier is een graf uit 1571 ontdekt. Het is van Rintie van Aytta, de broer van staatsman Viglius van Aytta, en zijn vrouw. De Stichting Doarpstsjerke Metslawier, beheerder van het terrein, is op het moment bezig om de schelpenlaag van de begraafplaats te halen.

De opschriften van bijna alle graven waren bekend bij de stichting, behalve die van Van Aytta. De grafschriftencommissie van de Fryske Akademy heeft dat nu ontcijfert. De tekst was nog maar voor een gedeelte leesbaar. Rintie van Aytta is van 1552 tot zijn dood in 1570 grietman geweest in Oostdongeradeel.

De kerk van Metslawier is van 1776. De stichting denkt dat de grafstenen eerst in de oude kerk hebben gelegen en bij de nieuwbouw in 1776 naar het kerkhof zijn verplaatst.

Trefwoorden: 
graf Rintie van Aytta
(Advertentie)
(Advertentie)