Bruinvis Bendert weer terug in zee

21 aug 2015 - 19:44
Brúnfisk Bendert is werom yn de see - Foto: Stichting SOS Dolfijn

De bruinvis die afgelopen winter is aangespoeld op Terschelling is vrijdag teruggebracht in zee. De vis was aangevallen door een zeehond. Medewerkers van SOS Dolfijn hebben de vis maanden lang verzorgd. Naast verwondingen door bijten had de bruinvis, die de naam Bendert heeft gekregen, last van wormen in de longen en bloedarmoede.

Zijn verzorgers hebben de kleine walvis boven de Waddeneilanden in de Noordzee losgelaten. Bruinvissen leven solitair, het was niet mogelijk om Bendert bij een groep terug te plaatsen.

De brúnfisk dy't ôfrûne winter ferwûne oanspielde op Skylge is freed werombrocht nei see. De fisk wie oanfallen troch in seehûn. Meiwurkers fan SOS Dolfijn hawwe de fisk moannen lang fersoarge. Neist ferwûningen troch biten hie de brúnfisk, dy't de namme Bendert krige, lêst fan wjirmen yn de longen en bloedearmoede.

Syn fersoargers hawwe de lytse walfisk boppe de Waadeilannen yn de Noardsee werom pleatst. Brúnfisken libje solitêr, it wie net mooglik om Bendert by in groep werom te pleatsen.

(Advertentie)
(Advertentie)