Skriuwersboun wil zelfstandig Omrop Fryslân

12 jun 2015 - 00:00

It Skriuwersboun wil dat Omrop Fryslân bestuurlijk, financieel en organisatorisch zelfstandig blijft. De bond is niet gerust op de positie van het Fries als de omroep haar zelfstandigheid verliest. De Omrop is volgens de bond een zeer belangrijke pijler van de infrastructuur van de Friese taal.

It Skriuwersboun heeft er geen vertrouwen in dat de Omrop die functie kan uitvoeren zoals het nu doet, als het opgaat in een groter, landelijk en Nederlandstalig geheel.

It Skriuwersboun is een vereniging die de belangen behartigt van bijna tweehonderd Friestalige schrijvers, journalisten, vertalers, docenten en bloggers.

Dit is de verklaring zoals It Skriuwersboun die vrijdag heeft verspreid:

It Skriuwersboun is net gerêst op de posysje fan it Frysk by Omrop Fryslân as de omrop har selsstannigens ferlieze soe. De Omrop is in tige wichtige pylder fan de ynfrastruktuer fan de Fryske taal. Omrop Fryslân is ûnmisber as de grutste Frysktalige produsint fan nijs, edukatyf materiaal en ferdivedaasje fia de massamedia radio, tillevyzje en ynternet. It Skriuwersboun hat der gjin betrouwen yn dat de Omrop de funksje dy’t it foar de Fryske taal hat, útfiere kin sa’t it dat no docht, as it opgiet yn in grutter, lanlik en Nederlânsktalich gehiel. Yn it belang fan de Fryske taal en kultuer moat Omrop Fryslân finansjeel, bestjoerlik, organisatoarysk en redaksjoneel selsstannich bliuwe.

(advertinsje)