COA wil meer bedden in azc's vrijmaken

16 aug 2015 - 10:50

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) probeert 1000 bedden vrij te krijgen in de Nederlandse asielzoekerscentra. Dat is nodig, omdat er alle weken ongeveer 1700 nieuwe asielzoekers bijkomen. Daar komt bij dat de uitstroom van vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar de gemeente zeer moeizaam verloopt, omdat er bijna geen sociale huurwoningen beschikbaar zijn.

Door het zogenoemde 'zelfzorgarrangement' kunnen vluchtelingen met een verblijfsstatus die nu in een asielzoekerscentrum zitten bij familie of vrienden intrekken. Het bed dat vrijkomt, kan door andere vluchtelingen worden gebruikt.

Volgens Jacqueline Engbers van het COA zullen in Fryslân mogelijk zo'n twintig vluchtelingen gebruik maken van het 'zelfzorgarrangement'. De vluchtelingen die dat doen, krijgen een kleine financiële vergoeding als ze onderdak buiten het asielzoekerscentrum vinden.

Er komen met name asielzoekers uit Syrië en Eritrea naar Nederland toe.

(advertinsje)
(advertinsje)