Inventarisatie van natuursoorten in het Bûtenfjild

15 aug 2015 - 12:36

Leden van de Fryske Feriening foar Fjildbiology zijn zaterdag begonnen met het inventariseren van alles wat groeit, vliegt, zwemt en kruipt in het Bûtenfjild bij onder andere Broeksterwâld. Dat doen ze bij terreinen van Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en in particulier beheerde natuur.

De informatie kan duidelijk maken waarom het goed of slecht gaat met verschillende soorten. Het gaat slecht met de zilveren maanvlinder die in het veenweidegebied thuishoort. Een van de doelen is om te achterhalen hoe dat komt en hoe er iets aan gedaan kan worden.

(advertinsje)