Jury Rely Jorritsma-prijs reikt maximaal aantal prijzen uit

14 aug 2015 - 12:13

Vijf gedichten en vijf verhalen krijgen dit jaar de Rely Jorritsma-prijs. Het is voor het eerst sinds jaren dat dit maximale aantal prijzen wordt uitgereikt, zo meldt de jury. In totaal zijn 54 gedichten ingestuurd en 28 verhalen. De uitreiking van de prijzen is op 3 oktober in het dorpshuis van Weidum.

Tegelijk worden dan ook de Junior Rely-prijzen uitgereikt. Daarvoor komen dit jaar 4 gedichten en 4 verhalen in aanmerking. Hier moest de jury zowat 75 inzendingen beoordelen. Dit jaar is de prijsvraag voor de zestigste keer uitgeschreven.

De winnende gedichten voor de Rely Jorritsma-prijs zijn 'In wykein as dit' van Janneke Spoelstra, 'Kom der noch mar ris om; ûnbedoarne prins op in kleurfêst wyt hynder' van Edwin de Groot, 'De stêd, in sang' van Ate Grypstra, 'It geheim van de âlde bern' van Akke Brouwer en 'Wûnderdokter' van Auck Peanstra.

De winnende verhalen zijn 'Monolooch út it pakhûs' van Eppie Dam, 'In stjer, in planeet' van Koos Tiemersma, 'Oer it hynder' fan Baukje Zijlstra, 'Superjûn' van Gerrit Hoekstra en 'Hûnen' van Jelle Bangma.

In de categorie poëzie zijn de Junio Rely-prijswinnaars Jan Atsma met het gedicht 'Gatsjepanne', Corrien Tolsma, met 'Sinne, see en sân' en Froukje Mensonides 'Tûzen gljinsterende triennen'. Jasper Avontuur krijgt een aanmoedigingsprijs voor het gedicht: 'Bikkel'.

In de categorie proaza zijn de winnaars Doenja Payer, voor het verhaal 'Ôfskied' en Grady Slagman voor 'Stedsjes op besite'.

Aanmoedigingsprijzen zijn er voor Jeljer Westra, met 'Kontakt' en voor Abe Sligting met 'Gedochjes fan de mier en de oplossing fan de mol'.

(advertinsje)