Kaatsers vragen kaatsbond KNKB regelement aan te passen

20 jul 2015 - 12:52

Het kaatsregelement moet worden aangepast. Dat wil het partuur Wierd Baarda, Willem Heeringa en Douwe Anema. Hun advocaat Oscar van Oorschot zegt dat het kaatsbond fair-play hoog in het vaandel heeft staan, maar dat de regels een groot hiaat hebben. Als er achteraf fouten worden geconstateerd, wordt hier niets meegedaan.

Het mooiste zou zijn als het kaatsbond zelf met nieuwe regels komt, zegt Van Oorschot. Doet die dat niet, dan wordt na de PC een bodemprocedure aangespannen.

Oanlieding foar de opskuor is in flater dy't makke waard yn in keatswedstriid yn Minnertsgea. Achterôf die bliken dat de tsjinstanner fan it partoer Baarda mei ferkearde wanten keatst hie. Mar it keatsbûn wegere de útslach oan te passen.

Aanleiding van de commotie is een fout die gemaakt werd tijdens een kaatswedstrijd in Minnertsga. Achteraf bleek dat de tegenstander van het partuur Baarda met verkeerde handschoenen had gekaatst. Maar de kaatsbond weigerde de uitslag aan te passen.

Bekijk ook dit artikel: Kort geding tegen KNKB gaat maandag niet door
Bekijk ook dit artikel: Kort geding aangespannen tegen kaatsbond KNKB

(advertinsje)