Ook boeren doen aan crowdfunding

13 jul 2015 - 15:39

Boer Sjoerd Miedema uit Haskerdijken heeft een crowdfundactie opgezet om aan agrarisch natuurbeheer te kunnen doen. Hij krijgt geen subsidie omdat zijn gebied geen deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur. Daarom probeert hij op een andere manier financiële compensatie te krijgen. De Vogelbescherming vindt de crowdfunding een goed idee en heeft ook aan de actie bijgedragen.

Op een stuk land bij Aldeboarn is door een hoog waterpeil, het minder uitrijden van mest en het laat maaien een paradijs voor vogels ontstaan. Het land levert Miedema zijn boerenbedrijf hierdoor wel minder op.

(advertinsje)