Dijksma: "Fosfaatrechten voor boeren"

03 jul 2015 - 12:55

Het moet wettelijk vastgesteld worden hoeveel fosfaat boeren mogen produceren. Dat vindt staatssecretaris van Landbouw Sharon Dijksma. Ons land heeft te maken met een mestoverschot en omdat er geen melkquotum meer is krijgen we alleen maar meer koeien en mest. En dat is weer slecht voor het milieu.

De bedoeling is dat melkveehouders straks zogenaamde fosfaatrechten krijgen. Per bedrijf wordt er dan gekeken naar hoeveel mest er geproduceerd mag worden. LTO Noord laat weten tevreden te zijn met dit besluit, maar gedeputeerde Johannes Kramer is kritisch.

Volgens Kramer is dit plan goed voor Brabantse boeren, maar Friese boeren zouden hier veel minder profijt van hebben. Op 1 september neemt de Tweede Kamer een besluit over het plan van Dijksma.

(advertinsje)