Komend jaar toegangspoortjes op Leeuwarder station

29 jun 2015 - 20:11

De NS zal vanaf 2016 toegangspoortjes neerzetten op het station van Leeuwarden. Zonder OV-chipkaart zijn gedeelten van het station dan niet meer toegankelijk. Het stationsgebouw en de tunnel onder het spoor door naar de wijk Huizum blijven wel gewoon toegankelijk.

De gemeente heeft hier bij de NS op aangedrongen omdat veel mensen gebruik maken van de tunnel als toegangsroute. Ook de winkels en de horeca blijven toegankelijk voor het publiek zonder OV-chipkaart.

Eerder was de gemeente Leeuwarden nog kritisch op de poortjes, vooral met het oog op Culturele Hoofstad 2018. De poortjes zouden niet gastvrij zijn.

Het treinstation van Heerenveen krijgt al eerder toegangspoortjes. Die worden nog voor het einde van het jaar ingevoerd. Leeuwarden wordt het 82ste station in ons land zijn waar je zonder kaartje of OV-chipkaart geen toegang meer hebt.

Earder wie de gemeente Ljouwert noch kritysk op de poartsjes, benammen mei it each op de Kulturele Haadstêd yn 2018. De poartsjes soenen net gastfrij wêze.

(Advertentie)
(Advertentie)