Medewerkers Omrop Fryslân: Omrop moet zelfstandig blijven

01 jun 2015 - 16:46

De medewerkers van Omrop Fryslân willen dat de omrop zelfstandig blijft. Ze zijn het oneens met het plan van de directeuren van de regionale omroepen om op te gaan in een cluster. Dat schrijven ze in een open brief aan alle inwoners van Fryslân. De Omrop zou één 'cluster' moeten vormen met RTV Noord en RTV Drenthe, maar volgens het clusterplan van de directeuren blijven de redacties wel zelfstandig.

De medewerkers zijn bevreesd dat bestuurders van buiten Fryslân, zonder gevoel voor Fryslân of het Frysk, de baas worden.

Die zou om organisatorische redenen kunnen besluiten dat de Omrop moet ophouden met sommige programma's of met live verslaggeving van belangrijke evenementen. Uiteindelijk zou zelfs de Friese taal bij Omrop Fryslân kunnen verdwijnen. Het plan is volgens het omroppersoneel ook in strijd met Europese afspraken, die zeggen dat Fryslân recht heeft op een autonome eigen omroep.

Dit is de brief

Fryslân kan niet zonder zelfstandige omroep.

Omrop Fryslân gaat op in één grote regionale omroeporganisatie voor Noord-Nederland. Dat is tenminste het plan dat de directies van alle regionale omroepen in ons land opgesteld en aangeboden hebben aan staatssecretaris Dekker.

De medewerkers van Omrop Fryslân zijn het niet eens met deze plannen en maken zich grote zorgen. Wij vinden dat de omroep volledig onafhankelijk moet blijven in de toekomst. Volgens de directies zouden de redacties zelfstandig kunnen blijven, maar wij denken dat deze ontwikkeling het begin van het einde van onze autonomie is, en de volgende stappen – het opgeven van inhoudelijke eigen zeggenschap – nu snel om de hoek komen.
Eén van de belangrijkste redenen voor de oprichting in 1988 van een zelfstandig Radio Fryslân was dat we onze eigen Fryske taal zouden kunnen gebruiken en dat we onze eigen Friese cultuur zo goed mogelijk voor het voetlicht zouden kunnen brengen, met een eigen zendmast. Al bijna dertig jaar brengt de Omrop het Fries en die cultuur bij u thuis in de huiskamer. Het skûtsjesilen, de elfstedentochten, culturele evenementen, documentaires, schooltelevisie, actueel nieuws en amusement, alles in het Fries of een Friese streektaal.

Omrop Fryslân is de enige publieke omroep die uitzendt in de tweede rijkstaal, het Fries. Fryslân heeft volgens Europese verdragen recht op een autonome, eigen omroep. Het fusieplan is in strijd met deze verdragen.
Het plan van de directeuren van de regionale omroepen geeft geen garantie dat Omrop Fryslân haar positie als vertegenwoordiger van de Friese cultuur houdt. De plannen kunnen als consequentie hebben dat een bestuurder van buiten onze provincie om organisatorische redenen besluit dat we moeten stoppen met sommige programma’s of verslagen van in Fryslân belangrijke evenementen. En uiteindelijk zou om diezelfde reden zelfs de Friese taal op een plek in de marge van de organisatie terecht kunnen komen.

Dat willen wij als medewerkers pertinent niet. Wij sluiten onze ogen niet voor de realiteit – er zal bezuinigd moeten worden er komen veel ontwikkelingen op ons af. Daarom is het goed om samen te werken met anderen, bijvoorbeeld met andere journalistieke partijen in Fryslân en ook met bedrijven van buiten Fryslân. Maar laat dat altijd gebeuren op vrijwillige basis, zodat wij altijd zelfstandig kunnen besluiten wat goed is voor Omrop Fryslân; wat uiteindelijk een onafhankelijke pers in onze provincie garandeert.

Wij waarderen alle reacties van mensen, organisaties en partijen die het met ons eens zijn en schouder aan schouder met ons willen strijden voor het behoud en versterken en verbeteren van een zelfstandig Omrop Fryslân, dat zelfbewust en met passie de toekomst in kan. Omrop Fryslân is van ons allen en wat ons betreft moet dat zo blijven.

De medewerkers van Omrop Fryslân.

(Advertentie)
(Advertentie)